Disclaimer

  • Disclaimer

Disclaimer

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten op de website.

Automobielbedrijf Top Cars, de partners, haar medewerkers en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina’s en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site.

Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Automobielbedrijf Top Cars is verboden.

De informatie en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Eventueel vermelde product- en/of  merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.

Automobielbedrijf Top-Cars

Spaarndamseweg 380
2022 EA Haarlem
Tel. 023 – 534 07 44
Fax 023 – 534 21 02
Mobiel 06 – 22 77 94 58
KvK: 34063897
Email info@top-cars.nl

Aangesloten bij

Automobielbedrijf Top Cars is aangesloten bij het RDW